تهیه کننده: پیروز کلانتری

پژوهش: پیروز کلانتری

تدوین: همیلا موید

تصویربردار: رضا عبیات

صدا بردار: علی علوی

سال ساخت: 1399

زمان فیلم: 61