تهیه کنندگان: منصور فروزش، سیدمهدی دزفولی

پژوهش: فرانک غلامپور

تدوین: منصور و امین فروزش

تصویربردار: منصور فروزش

صدا بردار: ویلاد مورفی

سال ساخت: 1399

زمان فیلم: 55