تهیه کننده: محمدحسن یادگاری

پژوهش: محمدحسن یادگاری

تدوین: کمیل ارجمندی

تصویربرداران: سیامک سازگار،حسین کاظمی، منصور حیدری

صدا بردار: محمد چیذری

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 78