تهیه کننده: ناهید رضایی

پژوهش: ناهید رضایی

تدوینگران: فرحناز شریفی، ناهید رضایی

تصویربرداران: فرحناز شریفی، مینا کشاورز ، ناهید رضایی

صدا بردار: حسن شبانکاره

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 51