تهیه کننده: مهدي زمانپور كياسري، سميه زراعت‌كار

پژوهش: مهدي زمانپور كياسري

تدوین: محمدرضا وطن‌دوست

تصویربردار: حسن سیدی پریشان، داوود رحمانی، مهدی زمانپور کیاسری

صدا بردار: پیام میرتبریزیان

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 25