تهیه کننده: گیتا اسکالیا

پژوهش: گیتا اسکالیا

تدوین: -

تصویربردار: گیتا اسکالیا

سال ساخت: 2021

زمان فیلم: 16

حضور در جشنواره: جشنواره فیلم روتردام (2021)