تهیه کننده:  فرانزیسکا ساندر

پژوهش: رومان هودل

تدوین: رولف هلات، رومان هودل

تصویربردار: لوکاس گات

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 17

حضور در جشنواره: جشنواره فیلم ونیز (2021)، جشنواره فیلم تورنتو (2020)، جشنواره مستند ایدفا (2020)