تهیه کننده: مهرداد یوسفی

پژوهش: مجاهد بنی‌عامریان

تدوین: سمیرا کمانگرپور

تصویربردار: فردین باتمانی

صدا بردار: مهرداد بنکداری

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 41