تهیه کننده: مهدی مطهر

پژوهش: امین عباسی

تدوین: محمد ثقفی

تصویربردار: سامان مختاری

صدا بردار: محسن لاری

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 53