تهیه کننده: محمدعلی یزدان‌پرست، مهسا قائمی

پژوهش: حمیدرضا تندرو ، محمدعلی یزدان‌پرست

تدوین: محمدعلی یزدان‌پرست

تصویربردار: حمید کاظمی

صدا بردار: رضا سبحانی‌فر

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 38